Rašelinové obklady sú v dnešnej dobe veľmi obľúbeným typom lokálnej termoterapie. Táto rašelinová terapia je veľmi často využívaná vďaka liečivému účinku prírodného zdroja. Hlavnou výhodou, ktorú rašelinové zábaly využívajú, je pomalšie a tým pádom tiež postupnejšie uvoľňovanie tepla z rašelinových zábalov. Rašelinové obklady je vhodné aplikovať po vyšetrení a zhodnotení vášho zdravotného stavu lekárom, a to aj u pacientov s kompenzovaným obehovým ochorením. Rašelinové obklady, ktoré majú väčšinou teplotu okolo 44 ° C, pôsobia okamžitým analgetickým účinkom a výrazne zlepšujú vašu pohyblivosť. Doba aplikácie rašelinových zábalov je okolo 20 minút.

 

RAŠELINOVÝ OBKLAD A INDIKÁCIE

Lokálne účinky rašelinových obkladov sú predovšetkým zvýšené prekrvenie organizmu, uvoľnenie zvýšeného svalového napätia, povzbudenie imunitných reakcií a v neposlednom rade zmäkčenie väziva. Vďaka termoterapii pomáhajú rašelinové obklady predovšetkým pri liečbe ochorení dýchacích ciest, chorobách tráviaceho ústrojenstva, chorobách pohybového systému zápalového, degeneratívneho a poúrazového pôvodu a často sa rašelinové obklady využívajú na liečbu gynekologických a neurologických chorôb.

 

JEDNORÁZOVÝ REŠELINOVÝ OBKLAD

Najšetrnejšou variantou rašelinových obkladov používaných k liečebným metódam termoterapie sú jednorazové rašelinové obklady. Jednorazové rašelinové obklady sa skladajú z 3-4 mm vrstvy rašelinovej zmesi, ktorá je uložená medzi dvoma fóliami. Jedna z fólií je priechodná účinným látkam rašeliny, čím umožňuje kontakt huminných látok s pokožkou pacienta. Prírodné prímesi v rašelinových zábaloch zabraňujú väčšiemu úniku vody zo zábalu a výraznejšiemu znečisteniu pacienta. Na jednorazové rašelinové obklady sa priloží ďalší parafínový alebo rašelinový nosič tepla o teplote 60 ° C. Postupným uvoľňovaním tepla cez jednorazové rašelinové obklady sa zabráni tepelnému šoku vášho organizmu. Vďaka tejto vlastnosti sú jednorazové rašelinové obklady vhodné aj pre pacientov, ktorí majú problémy s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

 

RNT_JRZ1